Vårt lärande innehåll

Detta lärande innehåll kommer att hjälpa dig att planera dina lektioner och förbereda interaktiva lektioner med experiment i samband med lim. Släpp loss gåtorna kring vidhäftande material med eleverna och förklara för dem olika typer, specialiteter, appliceringar och annan intressant fakta. De kommer att bli överraskade av vad de upptäcker under experimenten och med allt det roliga de har så kommer inte ens inse att de lär sig under tiden! Detta program har utvecklats under ledning av professorer på Ruhruniversitetet i Bochum och Henkels limexperter. Så låt oss börja experimentera med lim!

Lektion 1: Olika typer av lim

Denna lektion introducerar dina elever till olika typer lim. Limspecialiteter sträcker sig längre än vad barn normalt sätt vet om och använt tidigare. Hjälp dina elever att upptäcka nya typer av lim och experimentera med dem på ett roligt sätt med aktivt gruppdeltagande. Genom att fråga dem att välja den mest lämpliga vidhäftningen för olika uppgifter så får de testa hur klistrigt och effektivt det är.

Ålder: 5-6 år
Färdigheter: minnesassociation, kognitiv

Lektion 2: Klistriga råvaror

Denna lektions syftar till att visa eleverna hela processen av att skapa ett limstift. Undersök med dem hur olika substanser som är vanliga i vår vardag och i våra hushåll. Gör ett experiment genom att ge barnen fyra liknande pulversubstanser och vatten. Låt dem sedan ta reda på själva vilka utav dem som blir klistriga och fungerar att använda till att göra lim.

Ålder: 5-6 år
Färdigheter: minne, självhjälp, motorisk koordination

Lektion 3: Hitta stärkelse

Denna lektion lär eleverna om stärkelse och de sätt som det kan framställas genom kemiska processer. De kommer att känna sig som forskare och få se förvandlingen i substanserna. Använd denna metod för att ta reda på huruvida Pritts limstift innehåller stärkelse och introducera barnen för vardagliga produkter där stärkelse kan isoleras.

Ålder: 5-6 år
Färdigheter: kognitiv, minne, social roll

Lektion 4: Utvinn stärkelse från mat

Nu är det dags att arbeta i grupp och gå till nästa steg att isolera stärkelse från råvaror. Genom instruktioner och en lista med nödvändiga material så får eleverna arbeta tillsammans och upptäcka att mat som de redan använder innehåller egenskaper som kan skapa lim. De kommer att bli förundrade!

Ålder: 5-6 år
Färdigheter: kognitiv, motorisk koordination, social grupp  

Lektion 5: Skapa stärkelsemassa - jämför med limstift

I tidigare steg så fick dina elever lära sig om ursprunget av vidhäftande substanser och dem kunde även extrahera det. Nu är det dags att förstå om de är lämpliga att limma ihop saker med och om det fattas något. Samla ihop dina elevers förslag om vad som kan göra mixen av stärkelsen och vattnet klistrigare. Efter att de har kommit på några bra förslag så ger du instruktioner till dem hur man gör en gedigen massa. Denna process är liknande att förbereda bakning eller matlagning, vilket alltid är roligt för barn!

Ålder: 5-6 år
Färdigheter: kognitiv, självhjälp, motorisk koordination

Lektion 6: Stärkelsemassa med tvål

Nu är det dags för dina elever att skapa en stärkelsemassa med tvål och sedan experimentera med massan som de fått i tidigare lektioner. Dina elever kommer att ha roligt samtidigt som de lär sig då de kommer att upptäcka att med olika proportioner så får de olika effekter - från krämig yta till klistrig massa. Efter att de utforskat olika alternativ ber du dem experimentera genom att limma ihop papper för att se om massan fungerar!

Ålder: 5-6 år
Färdigheter: motorisk koordination, kognitiv, spatiala relationer

Lektion 7: Göra lim på mat

Det är nu dags att låta dina elever skapa sina egna lim! Från ätbara saker såsom gummibjörnar, chocklad och morötter så kommer de att få fram ursprungliga och olika typer av varianter. Dina elever kommer att upptäcka hur externa förutsättningar ger klistrande effekt på olika material, exempelvis choklad i solen. Målet med processen är att testa hur stark deras egentillverkade lim är.

Ålder: 5-6 år
Färdigheter: kognitiv, självhjälp, motorisk koordination

Lektion 8: Testa lim

Den här lektionen lär dina elever att jämföra deras egna lim med Pritt-lim. Eleverna kommer använda sin kreativitet för att organisera sina egna testmetoder och betygssystem. I den här modulen ges några exempel på hur man genomför denna process.

Ålder:
5-6 år
Färdigheter: kognativ, självhjälpande, rörlig koordination