Läs mer om vår insats för skolor i Brasilien

I samarbete med PLAN International och Fritz Henkel Stiftung har Pritt skapat ett projekt för att förbättra den pedagogiska miljön för barn i Codó, Brasilien, genom att bygga och renovera säkra, roliga och spännande nya skolor. Pritt har konstruerat och renoverat två skolor samt försett grundläggande förnödenheter och utrustning.

Building schools, building chances

Projektet ägde rum i Codó, närmare bestämt i kommunen Mata Virgem och Boqueirão dos Vieiras, där mer än hälften av barnen inte går i skolan. Dessutom är utbildningskvaliteten på låg- och mellanstadieskolor i dessa områden inte tillräcklig, lärarna är undermåligt utbildade och de saknar barnvänliga undervisnings- och läromedel.

Pritt anser att tillgång till utbildning av hög kvalitet är den drivande kraften i mänsklig utveckling. Som ett stödjande varumärke i barns olika utbildningsstadier så är Pritt aktivt engagerade i att bygga en rättvis och jämlik social verklighet i de delar av världen med oprivilegierade utbildningsförhållanden. För detta ändamål sätter Pritt sitt engagemang för utbildning till handling genom att hjälpa dessa barn med svåra akademiska brister.

Building schools, building safety

"Learning never exhausts the mind." – Leonardo da Vinci

Skolan är ett andra hem för alla barn i världen. Och hem måste vara säkra. Hälsa, kreativitet och glädje frodas bättre i en säker miljö. Av denna anledning utrustade Pritt skolorna med enkönade badrum, nya bord och stolar samt gungor och rutschbanor på lekplatsen. Vi installerade också fläktar i skolan, för att ge en bekväm inlärningsmiljö under de varmaste månaderna. Genom att bygga upp skolorna så bygger vi upp säkerheten.

Building schools, creating opportunities

“Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.” – Maimonides

Pritt vill att barn växer upp i en värld med lika möjligheter. En värld där de kan bli poliser, brandmän, lärare eller vad de än drömmer om att vara. Vi vill inte att barn ska oroas av etniskt ursprung, kön eller våld. Och det är därför vi tror att de behöver uppmuntras att drömma och göra stora saker. Bara för att de kan. Så vi höll workshops för familjer om vikten av att skicka sina barn till skolan. Vi är övertygade att genom att bygga skolor så skapar vi möjligheter.

Building schools, building values

“Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace.” - Confucius

De flesta av eleverna i skolorna i Codó är angelägna om att lära sig att uttrycka sina åsikter. Vi vill inte att de ska missa drömmar om att bli den vuxna personen de vill vara. Lärarna har möjlighet att ingjuta just den kunskapen och självförtroendet i deras sinnen. Av denna anledning ger Pritt utbildning till lärarna så att de kan hjälpa barnen att utveckla dessa egenskaper. Dessutom ville vi att tjejer ska känna sig trygga och uppskattade när de går till skolan, då bristen på toaletter ibland är en orsak till frånvaro. Vi strävar efter deras rätt till en bra utbildning.

Building schools, building happiness

"Learning is a treasure that will follow its owner everywhere." – Chinese Proverb

Lycka är det viktigaste målet för människor runt om i världen. Alla barn behöver veta vad verklig lycka är. Vi vill att barnen i Codó ska veta bättre än någon annan hur högljudda skratt låter. Hur kan vi uppnå detta? Genom att bygga fysisk glädje för dem. Så Pritt skapade en lekplats med ett fält och en gunga för sina prinsessdrömmar, skattjakter och detektivmysterier. Genom att bygga skolor, skapar vi lycka.

Building school, building smiles

“Everyone smiles in the same language.” - Mr. Pritt

Den viktigaste funktionen av utbildning är att lära barn viktiga värden som vänskap. Genom att leka med varandra så lär de sig av varandra. Det är anledningen till att Pritt har byggt och renoverat skolor i den typ av miljö varje barn förtjänar att lära sig i. En miljö som skapats för att utforska i, leka i och växa upp i. När allt kommer omkring tror vi att genom att bygga skolor så bygger vi leenden. Och det är det resultatet vi vill se i framtiden, med Pritt som ökar medvetenheten om interkulturella skillnader mellan barn över hela världen.