Vår strävan

En väsentlig del av Pritts vision är att stödja rörlig och kognitiv utveckling hos barn genom kreativt pyssel. Vi vill bidra genom att erbjuda högt presterande produkter med ett hållbart fotavtryck. Därav stärvar vi kontinuerligt att förbättra våra produkter och utforska nya användningsområden. Våra produkters och teknologiers förenlighet med hälsa och miljö bedöms kontinuerligt inom vår verksamhet.

Miljö- och samhällsansvar

Henkel har i sin vision och värderingar förklarat sitt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar. Genom att att vara medvetna om behoven av att harmonisera ekonomiska, ekologiska och sociala mål så har Henkel inom ramen av sin influensförmåga valt att ta ansvar för att erbjuda globala implementationer av hållbara lösningar. Som ett synligt tecken av sitt engagemang så meddelade Henkel, i juli 2003, sitt deltagande i FN:s Global Compact. Pritt står bakom detta löfte genom att basprodukterna är baserade på 90% naturliga och förnybara ingredienser (inkl. vatten). Vidare är varumärket även aktivt engagerat i att förbättra utbildningskvaliten i konsumenters klassrum men även för barn världen över.

Miljö- och konsumentskydd

Miljöskydd, hälsa och säkerhet och kvalitetsaspekter har givits högsta prioritet på Henkel i årtionden. Ständiga förbättringar på dessa områden är en integrerad del av vår vision och värderingar. Enastående kvalitet på våra produkter betyder mer än bekvämlighet och hög prestanda. Det inkluderar allomfattande  produktsäkerhet och ekologisk kompatibilitet. Kunder och konsumenter kan lita på det faktum att Henkels produkter och teknologier har testats noggrant för att se till att de är säkra för hälsa och miljö när de används som avsett. Pritt har, som ett känt varumärke för barn, dessa övertygelser och mål mycket närvarande. Originallimstiftet, gjord på 90% naturliga ingredienser (inkl. vatten), är säker för barn att använda.

Pritt limstift: säker för barn

Pritt lägger särskilt stor vikt vid dess ekologiska kompatibilitet och produktsäkerhet, särskilt eftersom det oftast används av barn i sina skolor och hem. Pritt limstift är gjord på 90% naturliga ingredienser (inkl. vatten), är lösningsmedelsfri, PVC-fri och certifierad för att uppfylla den strikta EU-lagstiftningen om barnsäkerhet (EN71-överensstämmelse).

Förnybara resurser

År 1991 började Henkel utveckla alternativ till en mängd olika råvaror. För Pritt limstift var Henkel först med att ersätta mineraloljebaserade råvaror med lämpliga förnyelsebara råvaror. Möjligheten att hitta en substitutråvara som skulle minska beroende av mineraloljebaserat polyvinylpyrrolidon (PVP) var också ekonomiskt intressant eftersom den stora efterfrågan på PVP bara möttes av några leverantörer.

Kvaliteten på limstift gjord med en alternativ råvara måste vara åtminstone likvärdig med den befintliga produkten. Stärkelseeter identifierades som en potentiell alternativ råvara eftersom stärkelse har goda vidhäftande egenskaper när det är lämpligt kemiskt modifierat. Efter en utvecklingsperiod och en tvåårig testfas var konsumenttester framgångsrika och den första generationen av det stärkelsebaserade Pritt-limstiftet producerades. År 2000 blev PVP slutligen helt ersatt. Sedan 2003 har formeln bestått av mer än 90% naturliga ingredienser såsom potatisstärkelse, socker och vatten.

Ta reda på mer om vårt unika formel

Säkra produkter och teknologier

Pritt-produkters och teknologiers förenlighet med hälsa och miljö bedöms i detalj. Detta involverar att utvärdera egenskaperna hos de enskilda beståndsdelarna, deras koncentrationer i produkten, och de förhållanden som produkten är avsedd att användas under.

Om, trots lämpligt utformade förpackningar och detaljerade instruktioner, produkterna används på fel sätt eller missöden inträffar så kan Henkels kunder och konsumenter alltid kontakta vår rådgivning samt särskilda direktlinjer för nödsituationer.

Hållbarhet

Henkel är av många rankingar och utmärkelser erkänd som en global ledare inom hållbarhet och socialt ansvarstagande (CSR). Vi omfamnade dessa ideal för många decennier sedan och vi arbetar redan på lösningar på vår tids problem, såsom det växande hotet från klimatförändringen. Med detta i åtanke så optimerar vi konsekvent alla våra varumärken och teknologier i tre faser av deras livscykel: forskning och utveckling, produktion samt användning.

Den begränsade tillgången på vatten, energi och andra resurser har identifierats som en global utmaning. Vi har tagit upp denna utmaning och vi konfrontera den genom att vidta åtgärder lokalt i mer än 125 länder. Vi strävar efter att ge ett värdefullt bidrag till samhället. Grunden för detta är vår vision att göra människors liv enklare och bättre med våra varumärken och teknologier. Vårt sätt att uppnå detta på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt är att kombinera utmärkt prestanda med ansvar gentemot människor och miljö.